Opublikowano

Emiter – Informacje uzupełniające

1.Co to jest Emiter

EMITER jest to urządzenie, które zostało wyprodukowane we Francji. Specyfikacja jego działania polega na emitowaniu pola elektrostatycznego w rezonansie z polem magnetycznym eteru, wzmacniając je i wyrównując. Emiter jest niezastąpionym osobistym pomocnikiem dla wszystkich ludzi, oraz osób zaangażowanych w praktyki duchowe. Zawsze jest przygotowywany personalnie pod daną osobę. Urządzenie w pełni synchronizowane z nami, pozwala szybko i bez wysiłku przywrócić wewnętrzną równowagę energetyczną. My jesteśmy jego operatorem i my nadajemy jemu Naszą Wolę. Dzięki Naszej intencji możemy podnieść się na wyższy poziom energii lub możemy Naszą energie zrównoważyć, zharmonizować, itd…

Emiter po przekazaniu dla dowolnej osoby jest w pełni synchronizowany z nią. Pomimo że jest to urządzenie bardzo osobiste, nie ma przeciwskazań ( z małymi wyjątkami ), aby inne osoby mogły go trzymać, dotykać lub sprawdzać. Wszystko zależy od osoby która jest jego właścicielem zwana dalej (operatorem).

Przeciwwskazania dla osób

– osób z negatywnym nastawienie do życia, do osób, do wszystkiego co ich otacza,

– osób które nigdy nie poddawały się procesom oczyszczania

– osób z rozrusznikiem serca

– kobiety w ciąży,

2. Budowa Emitera

  Emiter został wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów zakupionych na obszarze całego Świata. Emiter został wykonany ręcznie z niezwykłą starannością, dlatego może posiadać mikroskopijne ślady obróbek ręcznych. Nie wpływa to w jakikolwiek sposób na jego działanie. Aby zwiększyć przewodzenie rurka miedziana fi 19/17 mm została poddana oczyszczaniu i galwanizowaniu na gorąco. W proces galwanizacji wchodzą: wytrawienie materiału, srebrzenie i złocenie. Podobny proces technologiczny dotyczy zaślepek. Dostępny jest w 2 długościach. Mini o długości 117 mm, drugi Standard o długości 189 mm. ( Uwaga bardzo silne urządzenia)

3. Działanie w polu energetycznym człowieka

  Budowa wewnętrzna i ułożenie materiałów w odpowiednich sekwencjach przypomina ułożenie pierścieni na całej długości urządzenia. Energia pierścieni wiruje w odpowiednich cyklach i prędkościach do osoby która go trzyma w dłoniach. Natychmiast synchronizuje się z daną osobą i jej biopolem. Następnie po podłączeniu i synchronizacji następuje energetyczne wirowanie pierścieni i podciąganie pola energetycznego człowieka w górę. Połączenie człowieka w jednym z tych urządzeń (EMITERA), oddziaływujących na siebie nawzajem, ma potężny wpływ na prawie wszystkie punkty biologiczne zlokalizowane na ciele, stymulując je potencjałem, który generowany jest w urządzeniu w kontakcie z ludzkim ciałem.

4. Wersje – Skład Emitera

Wersja I – energia subtelna, delikatna, oddziaływująca na aurę człowieka

Wersja II – energia dynamiczna, uziemiająca, nadająca przyspieszenia różnych procesów na różnych poziomach

Wersja III – energia dynamiczna dedykowana dla osób zaangażowanych w praktyki duchowe, pracujących z innymi osobami, nadająca przyspieszenia różnych procesów na różnych poziomach,

Dostępne są również EMITERY Wersje Mini dla dzieci (powyżej 12 roku) i młodzieży,

– kulki kryształu górskiego

– kulki turmalinu czarnego

– kulki karneolu czerwonego

– kulki Hematytu magnetycznego

– Podkładki ze stali nierdzewnej o specjalnych właściwościach fizykochemicznych

Wszystkie materiały do budowy emitera zostały oczyszczone i poddane sezonowaniu w bardzo wysokim polu energetycznym przez określony czas.

Moment składania emitera również odbywa się w środowisku wysoko energetycznym.

5. Pierwsze uruchomienie

 Emiter podczas pierwszego uruchomienia i kontaktu z użytkownikiem posiada 2 fazy.

– Pierwsza faza jest to polaczenie i synchronizacja z użytkownikiem ( start). Kiedy użytkownik poczuje fizycznie Emiter, przechodzi do drugiej fazy (działanie).

6. Zalecenia stosowania:

  Emiter należy trzymać jednocześnie prawą i lewą ręką. Na Emiterze jest punkt określony złotym podziałem długości. Przyjmijmy że jest to podział rurki na 1/3 i 2/3 długości. Prawą ręką trzymasz rurkę w tej części, która ma krótszą odległość punktu do końca rurki ( 1/3 długości). Lewą ręką trzymasz rurkę po przeciwnej stronie czyli tej, która ma dłuższą odległość punktu do końca rurki

( 2/3 długości). Urządzenie ustawiamy na punktach energetycznych dłoni. Nic się nie dzieje przy odwróconej biegunowości. Jednak najlepsze efekty są przy prawidłowym trzymaniu EMITERA.  Trzymamy z łatwością i lekkością, bez większego wysiłku w rozluźnieniu. Zamykamy oczy.

Powoli spowalniamy oddech, nabierając powietrze ustami i wypuszczamy ustami, lekko, delikatnie, naturalnie. TERAZ, znajdujemy się u siebie w Naszej podświadomości (Naszym wnętrzu) i tam USTANAWIAMY że:

„ Ustanawiam, że łącze się z moim wewnętrznym, przepięknym, doskonałym Pierwszym Źródłem, jedyną najwyżej wibrującą energią we Wszechświecie, energią Światła i Miłości. „

 Skupiamy swoja uwagę na odczuciach w ciele. Niektóre osoby, ze względu na swoją budowę, mogą nie odczuwać od razu żadnych wrażeń podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, jednak to jest kwestia krótkiego czasu. Generalnie odczucie jest natychmiastowe. Efektywne działanie urządzenia można kontrolować poprzez odczuwanie mrowienia, ciepła w różnych częściach ciała a nawet ciepła w dłoniach stykających się z nim (występowanie kontaktowego potencjału elektrycznego) .Czas stosowania Emitera można wybrać w zależności od wewnętrznego samopoczucia i może się on wahać się od kilku minut do kilku godzin.

emiter-punkt-energii

7. Zalecenia użytkowe,

– Emiter jest urządzeniem nie wymagającym oczyszczania

– Emiter jest urządzenie w pełni współpracującym z Naszą Wolą

– zakres temperatur użytkowania -40° do + 100°

– nie przekraczać zakresu temp.

– zalecane wystawiać na promienie słoneczne ( 15 min ) może być dłużej, przestrzegając zakres temperatur

– Gwarancja na działanie dożywotnia

8. Wyniki

  EMITER w przypadku jego stosowania zwiększa wydolność i poprawia ogólne samopoczucie, łagodzi zmęczenie. Zwiększa się również odporność organizmu na infekcje (tylko przy ciągłym używaniu urządzenia) w okresie chorób masowych (pobudzenie i wzrost odporności ogólnej). Urządzenie szybko łagodzi stres, odpręża, wspomaga zdrowy sen, jest dobrym, nie lękowym antydepresantem (nawet przy jednorazowym użyciu). W przypadku silnego zmęczenia przywraca siły, znacząco poprawia nastrój, pobudza aktywność mózgu, usprawnia intuicyjne myślenie.

9. Opis Emitera – obliczenia

  Emiter został wykonany w złotej proporcji, boskiej proporcji wymiaru wewnętrznego, ponieważ najważniejszą rzeczą jest to wszystko co będzie się znajdować wewnątrz. Również z uwzględnieniem złotego czy Boskiego podziału

Przy okazji opowiadania o złotej liczbie warto wspomnieć również o ciągu Fibonacciego, który to określił żyjący na przełomie XII i XIII wieku, włoski matematyk Leonardo Fibonacci. Ten ciąg liczbowy tworzymy zaczynając od dwóch jedynek, po czym każda następna liczba w ciągu jest sumą dwóch poprzednich.

Ciąg Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Co ten ciąg ma wspólnego ze złotą liczbą?

Otóż dzieląc dowolną liczbę ciągu Fibonacciego przez liczbę ją poprzedzającą otrzymamy wynik oscylujący wokół 1,618.. czyli złotej liczby jako Φ – (fi).  Im wyższe wyrazy ciągu dzielimy przez siebie, tym dokładniejsze przybliżenie liczby Φ otrzymujemy.

Np.:

55 : 34 = 1,617…

89 : 55 = 1,618…

Bazując na złotej proporcji, ale także na ciągu Fibonacciego możemy utworzyć:

ZŁOTY PROSTOKĄT, ( tak jak rurka emitera) czyli taki prostokąt, którego boki wewnętrzne pozostają do siebie w złotej proporcji,

a+ba=ab≡φ.

Stosunek, o którym mowa w definicji, nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ (czyt. „fi”). Jej wartość wynosi: φ = 1,6180339887

10. UWAGA !!!

  SZANOWNI KOCHANI UZYTKOWNICY. Jeżeli kiedykolwiek i gdziekolwiek postanowicie, że urządzenie nie jest Wam już potrzebne, NIE WYRZUCAJCIE GO, bardzo Was proszę o przesłanie go z powrotem do jego twórcy ( do mnie) na mój koszt.

„ Zgodnie z art. 2 pkt. 38 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych opisywane urządzenie EMITER nie jest urządzeniem medycznym i pełni funkcję nie medyczną, a jedynie badawczą. Jego stosowanie nie ma na celu zastąpienia innych konwencjonalnych metod leczenia. Zalecane jest zatem konsultowanie jego użycia ze swoim lekarzem, a wszelkie prawne konsekwencje użycia urządzenia ponosi użytkownik na własne ryzyko”.

Dziękuję i jestem wdzięczny za wsparcie moich projektów i nowych technologii dla ludzkości J

Niechaj służy dla Największego Dobra Wszystkiego i Wszystkich we Wszechświecie !!!

Dobra Moc z Wami, Tomasz :)))

www.energia-orgonu.com

Opublikowano

Orgon

Orgon kwiatek zycia

Co to jest Orgon ?


Orgon został wykryty przez doktora psycho-analityka Wilhelma Reicha w roku 1933 podczas jego pracy nad mierzalnymi zjawiskami elektrycznymi na powierzchni skóry.

Doszedł do wniosku, że Orgon jest subtelna energią, która jest wszechobecna, niewidzialna i którą można okreslić jako morze subtelnej energii eterycznej. Orgon zwykle występuje w wyższych stężeniach w żywej tkance. Jest obecny w każdym człowieku, zwierzęciu, roślinie czy minerale.

U ludzi jest to energia odnosząca się do Miłości (najwyższa wibracja) na poziomie duchowym, ale także do energii seksualnej i reprodukcyjnej na poziomie fizycznym.

Nazywana również energią życiową, oddziałuje ze środowiskiem fizycznym, wpływając w różnym stopniu na właściwości magnetyczne, optyczne, termiczne, elektryczne, metaboliczne i chemiczne.

Pod względem właściwości, na podstawie obserwacji uważa się, że orgon jest spolaryzowany, bezmasowy, pod wpływem żywych organizmów, zdolny do przenikania i przemieszczania się wzdłuż wszystkich znanych materiałów z różnymi prędkościami i w ciągłym ruchu. Orgon płynie w kierunku pól magnetycznych, porusza się prostopadle do pól elektrycznych, porusza się stosunkowo wolno (50 metrów w 20 sekund), ma tendencję do wznoszenia się w górę, promieniuje na dużą odległość, podlega prawom optycznym, jest obecny wszędzie w różnych stężeniach, ma wpływ w pogodzie, podróżuje wydajniej z mniejszym oporem w wodzie i glebie niż w powietrzu.

Właściwości :

1Każdy materiał oddziałuje na orgon, przyciągając go i pochłaniając lub odpychając go lub odbijając.
2Może magnetyzować przewodniki ferromagnetyczne bez namagnesowania orgonu
3Może również nadawać izolatorom ładunek elektrostatyczny bez tego, że orgon nie jest elektrostatyczny.
4Reaguje na obecność materiału radioaktywnego lub na zbyt silny elektromagnetyzm poważnymi zakłóceniami w sposób bardzo podobny do podrażnionej protoplazmy.
5Jest pobudliwy, ściśliwy, obdarzony siłą rozszerzania się i kurczenia. Orgon utrzymuje mechaniczne napięcie w danym środowisku lub w danej substancji, które zmienia się w czasie, zwykle w sposób cykliczny.
6Jest medium, które przekazywałoby emocje i percepcję, poprzez które jestesmy połączeni z kosmosem i związani ze wszystkim, co żyje.
7Jest Orgon dodatni (mobilny i ruchliwy) i ujemny (obojętny i unieruchamiający), szkodliwy (Deadly ORgone lub DOR)
8Silne układy orgonotyczne, poprzez swoją koncentrację, maja tendencję do przyciągania i opróżniania ze swojej substancji orgonowej układów słabszych, to ta obserwacja, zdaniem Reicha, umożliwiłaby proces leczenia raka za pomocą akumulatorów.

Wilhelm Reich przez swoje prace stworzył generatory Orgonu dające możliwość wyleczenia raka za pomoca energii pozytywnej Orgonu.


Opublikowano

Pole Torsyjne

Co to jest pole torsyjne ?


Pola Torsyjne – Teoria czy nie


Przez całe swoje życie Albert Einstein próbował dowieść, że jego teoria jednolitego pola (teoria wszystkiego) może wyjaśnić budowę i działanie wszechświata.
W Rosji żyje człowiek, który twierdzi, że udało mu się to, co nie udało się genialnemu uczonemu i jego następcom. Gennadij Iwanowicz Szypow był wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Moskiewskim. Szypow tak zainspirował się badaniami Einsteina, że nad rozwikłaniem owej zagadki spędził prawie 6 lat. Po tym czasie ni stąd, ni zowąd ogłosił nagle, że pracował nad „teorią próżni Szypowa”, której główna teza dotyczy tego, że świat jest zbudowany z siedmiu poziomów materii.
Za propagowanie owej teorii stracił posadę, gdyż uczył studentów elementów wymyślonej przez siebie teorii próżni, wyklętej przez oficjalną naukę. Oficjalnie mówi się, że teoria Szypowa to bzdura, ale ponieważ sprawdza się w praktyce, wykorzystuje się ją do budowy niezwykłych urządzeń, których działanie zaprzecza znanym prawom fizyki.
Część teorii pola torsyjne do dziś są podstawą zjawisk z zakresu magii, parapsychologii i psychotroniki.

Pola Torsyjne – 7 poziomów rzeczywistości


Teoria próżni fizycznej Szypowa dowodzi istnienia dotychczas nieznanych, niewidzialnych rodzajów materii i energii, które mimo wszystko istnieją obiektywnie i współdziałają z planami widzialnymi, czyli z naszą rzeczywistością materialną. Ponadto wynika z niej także, że pewnego rodzaju promieniowanie pędzi miliardy razy szybciej od prędkości światła lub rozchodzi się natychmiastowo.
Jednak najbardziej kontrowersyjnym elementem teorii było właśnie przedstawienie nowej budowy wszechświata, który miałby składać się z 7 poziomów (planów) rzeczywistości, tj. 1 – Absolutne „Nic”, 2 – Pierwotne pole wirowania (świadomości), 3 – Próżnia, 4 – Plazma (cząstki elementarne), 5 – Gaz, 6 – Ciecz, 7 – Ciało stałe. Wszystkie poziomy prezentuje poniższy diagram:

1Absolutnie „Nic”
2Pierwotne pole wirowania
3Próżnia
4Plazma
5Gaz
6Ciecz
7Ciało stałe

7 POZIOMÓW RZECZYWISTOŚCI


I o ile o poziomach od 4 do 7 każdy uczy się w szkole, o tyle poziomy 1, 2 i 3 stanowią podstawowe elementy niezwykłego świata Szypowa. Bez wątpienia najciekawszą przestrzenią jest próżnia, która jest źródłem wielkiej, niemieszczącej się w granicach umysłu ilości energii. Jak twierdzi sam Szypow, wystarczy 1 cm 3 owej próżni, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla całej ludzkości na 10 kolejnych lat. Dla Szypowa próżnia nie posiada ani masy, ani ładunku, za to jest żywą, poddawaną drgnieniom tkanką, w której zachodzą procesy powstawania oraz niszczenia cząstek i antycząstek.
Wszechobecna świadomość
Bardzo interesujący jest poziom drugi – pierwotne pole wirowania lub inaczej – pole świadomości. Jak napisał Szypow w swojej książce pt. „Teoria próżni fizycznej”, pole to składa się z „[…]elementarnych wirów czasoprzestrzennych przenoszących informacje”. Z racji tego, że jest ono związane z ruchem wirującym, nazywa się je również polem torsyjnym (ang. torsion – wirowanie).
Pola torsyjne nie przenoszą energii, lecz informacje. Gdybyśmy mogli wykorzystywać pola torsyjne we współczesnym świecie, kierowalibyśmy wydarzeniami i efektywnie sterowali wszystkim procesami bez niepotrzebnych strat energii.

W swoim czasie Albert Einstein próbował odpowiedzieć na pytanie, czy wszechświat jest statyczny (tzn. ani się nie rozszerza, ani nie zbiega, tylko trwa w niezmienionym stanie). Po obliczeniu ilości istniejącej energii doszedł do wniosku, że aby wszechświat był statyczny – a wierzył, że tak jest – musi istnieć niewiarygodnie dużo niewidzialnej i niewykrywalnej, jak do tej pory, energii pustej przestrzeni. Nazwał ją stałą kosmologiczną. Potem udowodniono, że wszechświat rozpoczął się od wybuchu i nadal się rozszerza. Einstein, choć niechętnie, uznał racje kolegów po fachu i zrezygnował z idei wszechświata statycznego. Przyznał też, że jego wspaniały twór – stała kosmologiczna – jest jego największą pomyłką. Jednak ostatnio naukowcy dochodzą do wniosku, że aby wszechświat w ogóle istniał, musi gdzieś być ukryta kolosalna ilość energii. Stała kosmologiczna, czyli ujemna energia pustej przestrzeni, wróciła do łask. Oznacza to, że w każdym centymetrze sześciennym przestrzeni wiruje ogromna ilość dziwnej energii – niewidzialnej, nie dającej się zbadać przyrządami naukowymi, ale jednak realnej, gdyż bez niej nic by nie istniało… Czyż nie to samo twierdzi Szypow?


Opublikowano

Soul Body Fusion®

Co to jest Soul Body Fusion® ?


Soul Body Fusion® jest techniką, służącą uzdrawianiu i osiąganiu pełni człowieczeństwa. Jej autorka Jonette Crowley jest uznaną na świecie nauczycielką duchową, założycielką Center for Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości), organizacji, dedykowanej duchowej transformacji. Jonette jest badaczką i odkrywczynią na płaszczyznach wewnętrznych oraz aktywnie podróżuje po świecie, zdobywając coraz to nowsze doświadczenia. Jest współczesną mistyczką, obdarzoną zdolnościami jasnosłyszenia i uzdrawiania oraz wyjątkową możliwością otrzymywania energii, która umożliwia doznawanie ludziom ich własnej, wewnętrznej prawdy.

Każdy z nas jest połączony ze swoją duszą, jednak z powodu smutku, wstrząsów, traum, rozczarowań i cierpienia w życiu, połączenie to słabnie. Tracimy bezpośredni kontakt z naszą energią duchową, z naszym Potencjałem i coraz ciężej jest odnaleźć równowagę.
Także szalony tryb życia, pęd i pośpiech mogą osłabiać połączenie ze wspaniałą energią, pochodzącą prosto z naszego źródła. A przecież każdy z nas, szczególnie żyjąc szybko, chciałby czuć swoją siłę i z niej korzystać.
Warto jednak pamiętać, że SBF jest metodą nie tylko dla osób, które czują, że utraciły połączenie ze sobą.
To niezwykłe narzędzie, pozwala nam doświadczać powrotu do równowagi na każdym poziomie:

Fizycznym
Emocjonalnym
Mentalnym
Dychowym

To wspaniały sposób dla osób mocno zanurzonych w duchowości, aby poczuć harmonię i nawiązać bezpośredni kontakt z Duszą i Przewodnictwem.


Opublikowano

Huna

Co to jest Huna ?


Huna jest starożytnym systemem nauki i wiedzy, który powstał i rozwijał się na Wyspach Hawajskich. Stworzona przez polinezyjskich Kahunów – kapłanów i uzdrowicieli.
Niestety nie istnieją żadne dane klasyfikujące czas narodzenia się Huny. Jej stworzenie przypisywane jest Polinezyjczykom, jednak nie towarzyszą temu konkretne daty. Pomimo tego, że już dużo czasu upłynęło od momentu skrystalizowania się tej filozofii, jej wszystkie założenia nadają się do zastosowania we współczesnej praktyce. Na tym polega podstawowe bogactwo i wartość Huny.

Siedem zasad Huny przedstawia się następująco :

Huna w języku hawajskim oznacza tajemnicę. Chodzi tu nie o sekret, ale wiedzę tajemną. Kahunowie byli specjalistami u dawnych Hawajczyków, ekspertami od religii, zdrowia, rzemiosł, nauki, psychologii i różnorodnych praktyk magicznych. Zajmowali się zarówno sferą ducha, jak i materii.

1IKEŚwiat jest taki, jaki myślisz, że jest – pierwsza i podstawowa zasada mówi o tym, że dzięki zmianie w naszym myśleniu, możemy zmienić świat.
2KALA Nie ma żadnych ograniczeń – ta zasada odnosi się do równości wszystkich ludzi i umysłów. Nie ma podziałów, nie ma żadnych granic.
3MAKIAEnergia podąża za uwagą – energia przepływa tam, gdzie ją kierujemy, czyli na to, na co w danej chwili zwracamy swoją uwagę.
4MANAWATeraz jest moment Mocy – nie ma przyszłości, ani przeszłości. Życie tu i teraz, bez skupiania się na tym co było, ani co będzie.
5ALOHAMiłość jest po to, by przynosiła szczęście – miłość nas napędza, daje radość i jest najpotężniejszym uczuciem, dlatego trzeba je doceniać i pielęgnować. 
6MANACała moc pochodzi z naszego wnętrza – ta zasada uczy, że trzeba przede wszystkim być w zgodzie z samym sobą i ufać swoim odczuciom.
7PONOSkuteczność jest miarą prawdy – jeśli coś działa, to znaczy, że jest dobre, dlatego warto to robić to w dalszym ciągu.

Opublikowano

Reiki

Co to jest Reiki ?


Twórcą reiki, czyli systemu – metody uzdrawiania za pomocą przekazywanej energii, jest Japończyk Mikao Usui (1865-1926), filozof i myśliciel, który już w dzieciństwie został odesłany do buddyjskiego klasztoru, co jednak nie przeszkodziło mu w zdobyciu wyższego wykształcenia, także doktoratu z literatury. Usuiemu nieobce były takie dziedziny wiedzy jak zachodnia medycyna, filozofia czy teologia.

Słowo Reiki wywodzi się z języka chińskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „duchowy wpływ”. Współcześnie kojarzone jest z metodą uzdrawiania, której twórcą jest japoński mistrz, Mikao Usui, doktor i założyciel Usui-reiki-ryōhō (systemu uzdrawiania duchowego). W języku japońskim słowo „rei” oznacza „ducha lub duszę”, zaś „ki” może symbolizować zarówno duszę, jak i uczucia, umysł, energię oraz nastrój. Jest też określeniem energii życiowej, która przenika Wszechświat i która jest wykorzystywana do uzdrawiania

Legenda głosi, że pewnego dnia w 1914 r. udał się na górę Kurama, gdzie po 21 dniach medytacji i postu doznał objawienia.Tak powstał system reiki.

Reiki jest sztuką wykorzystywania energii Wszechświata w oparciu o pięć zasad, które swoim następcom przekazał Mikao Usui i które nadal są aktualne.

Chociaż dziś się nie martw.
Chociaż dziś się nie złość.
Chociaż dziś bądź wdzięczny
Chociaż dziś pracuj uczciwie.
Chociaż dziś bądź miły dla innych.

Według Usui Reiki to energia, która przenika wszystko i wszystkich. Każdy z nas ulega jej wpływowi, ale nie każdy z nas potrafi czerpać z niej tak, by posługiwać się nią do poprawienia jakości swojego życia i życia innych. Reiki służy bowiem do uzdrawiania siebie i innych, do uzdrawiania swojego życia i życia innych ludzi.