Opublikowano

Orgon

Orgon kwiatek zycia

Co to jest Orgon ?


Orgon został wykryty przez doktora psycho-analityka Wilhelma Reicha w roku 1933 podczas jego pracy nad mierzalnymi zjawiskami elektrycznymi na powierzchni skóry.

Doszedł do wniosku, że Orgon jest subtelna energią, która jest wszechobecna, niewidzialna i którą można okreslić jako morze subtelnej energii eterycznej. Orgon zwykle występuje w wyższych stężeniach w żywej tkance. Jest obecny w każdym człowieku, zwierzęciu, roślinie czy minerale.

U ludzi jest to energia odnosząca się do Miłości (najwyższa wibracja) na poziomie duchowym, ale także do energii seksualnej i reprodukcyjnej na poziomie fizycznym.

Nazywana również energią życiową, oddziałuje ze środowiskiem fizycznym, wpływając w różnym stopniu na właściwości magnetyczne, optyczne, termiczne, elektryczne, metaboliczne i chemiczne.

Pod względem właściwości, na podstawie obserwacji uważa się, że orgon jest spolaryzowany, bezmasowy, pod wpływem żywych organizmów, zdolny do przenikania i przemieszczania się wzdłuż wszystkich znanych materiałów z różnymi prędkościami i w ciągłym ruchu. Orgon płynie w kierunku pól magnetycznych, porusza się prostopadle do pól elektrycznych, porusza się stosunkowo wolno (50 metrów w 20 sekund), ma tendencję do wznoszenia się w górę, promieniuje na dużą odległość, podlega prawom optycznym, jest obecny wszędzie w różnych stężeniach, ma wpływ w pogodzie, podróżuje wydajniej z mniejszym oporem w wodzie i glebie niż w powietrzu.

Właściwości :

1Każdy materiał oddziałuje na orgon, przyciągając go i pochłaniając lub odpychając go lub odbijając.
2Może magnetyzować przewodniki ferromagnetyczne bez namagnesowania orgonu
3Może również nadawać izolatorom ładunek elektrostatyczny bez tego, że orgon nie jest elektrostatyczny.
4Reaguje na obecność materiału radioaktywnego lub na zbyt silny elektromagnetyzm poważnymi zakłóceniami w sposób bardzo podobny do podrażnionej protoplazmy.
5Jest pobudliwy, ściśliwy, obdarzony siłą rozszerzania się i kurczenia. Orgon utrzymuje mechaniczne napięcie w danym środowisku lub w danej substancji, które zmienia się w czasie, zwykle w sposób cykliczny.
6Jest medium, które przekazywałoby emocje i percepcję, poprzez które jestesmy połączeni z kosmosem i związani ze wszystkim, co żyje.
7Jest Orgon dodatni (mobilny i ruchliwy) i ujemny (obojętny i unieruchamiający), szkodliwy (Deadly ORgone lub DOR)
8Silne układy orgonotyczne, poprzez swoją koncentrację, maja tendencję do przyciągania i opróżniania ze swojej substancji orgonowej układów słabszych, to ta obserwacja, zdaniem Reicha, umożliwiłaby proces leczenia raka za pomocą akumulatorów.

Wilhelm Reich przez swoje prace stworzył generatory Orgonu dające możliwość wyleczenia raka za pomoca energii pozytywnej Orgonu.


Opublikowano

Pole Torsyjne

Co to jest pole torsyjne ?


Pola Torsyjne – Teoria czy nie


Przez całe swoje życie Albert Einstein próbował dowieść, że jego teoria jednolitego pola (teoria wszystkiego) może wyjaśnić budowę i działanie wszechświata.
W Rosji żyje człowiek, który twierdzi, że udało mu się to, co nie udało się genialnemu uczonemu i jego następcom. Gennadij Iwanowicz Szypow był wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Moskiewskim. Szypow tak zainspirował się badaniami Einsteina, że nad rozwikłaniem owej zagadki spędził prawie 6 lat. Po tym czasie ni stąd, ni zowąd ogłosił nagle, że pracował nad „teorią próżni Szypowa”, której główna teza dotyczy tego, że świat jest zbudowany z siedmiu poziomów materii.
Za propagowanie owej teorii stracił posadę, gdyż uczył studentów elementów wymyślonej przez siebie teorii próżni, wyklętej przez oficjalną naukę. Oficjalnie mówi się, że teoria Szypowa to bzdura, ale ponieważ sprawdza się w praktyce, wykorzystuje się ją do budowy niezwykłych urządzeń, których działanie zaprzecza znanym prawom fizyki.
Część teorii pola torsyjne do dziś są podstawą zjawisk z zakresu magii, parapsychologii i psychotroniki.

Pola Torsyjne – 7 poziomów rzeczywistości


Teoria próżni fizycznej Szypowa dowodzi istnienia dotychczas nieznanych, niewidzialnych rodzajów materii i energii, które mimo wszystko istnieją obiektywnie i współdziałają z planami widzialnymi, czyli z naszą rzeczywistością materialną. Ponadto wynika z niej także, że pewnego rodzaju promieniowanie pędzi miliardy razy szybciej od prędkości światła lub rozchodzi się natychmiastowo.
Jednak najbardziej kontrowersyjnym elementem teorii było właśnie przedstawienie nowej budowy wszechświata, który miałby składać się z 7 poziomów (planów) rzeczywistości, tj. 1 – Absolutne „Nic”, 2 – Pierwotne pole wirowania (świadomości), 3 – Próżnia, 4 – Plazma (cząstki elementarne), 5 – Gaz, 6 – Ciecz, 7 – Ciało stałe. Wszystkie poziomy prezentuje poniższy diagram:

1Absolutnie „Nic”
2Pierwotne pole wirowania
3Próżnia
4Plazma
5Gaz
6Ciecz
7Ciało stałe

7 POZIOMÓW RZECZYWISTOŚCI


I o ile o poziomach od 4 do 7 każdy uczy się w szkole, o tyle poziomy 1, 2 i 3 stanowią podstawowe elementy niezwykłego świata Szypowa. Bez wątpienia najciekawszą przestrzenią jest próżnia, która jest źródłem wielkiej, niemieszczącej się w granicach umysłu ilości energii. Jak twierdzi sam Szypow, wystarczy 1 cm 3 owej próżni, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla całej ludzkości na 10 kolejnych lat. Dla Szypowa próżnia nie posiada ani masy, ani ładunku, za to jest żywą, poddawaną drgnieniom tkanką, w której zachodzą procesy powstawania oraz niszczenia cząstek i antycząstek.
Wszechobecna świadomość
Bardzo interesujący jest poziom drugi – pierwotne pole wirowania lub inaczej – pole świadomości. Jak napisał Szypow w swojej książce pt. „Teoria próżni fizycznej”, pole to składa się z „[…]elementarnych wirów czasoprzestrzennych przenoszących informacje”. Z racji tego, że jest ono związane z ruchem wirującym, nazywa się je również polem torsyjnym (ang. torsion – wirowanie).
Pola torsyjne nie przenoszą energii, lecz informacje. Gdybyśmy mogli wykorzystywać pola torsyjne we współczesnym świecie, kierowalibyśmy wydarzeniami i efektywnie sterowali wszystkim procesami bez niepotrzebnych strat energii.

W swoim czasie Albert Einstein próbował odpowiedzieć na pytanie, czy wszechświat jest statyczny (tzn. ani się nie rozszerza, ani nie zbiega, tylko trwa w niezmienionym stanie). Po obliczeniu ilości istniejącej energii doszedł do wniosku, że aby wszechświat był statyczny – a wierzył, że tak jest – musi istnieć niewiarygodnie dużo niewidzialnej i niewykrywalnej, jak do tej pory, energii pustej przestrzeni. Nazwał ją stałą kosmologiczną. Potem udowodniono, że wszechświat rozpoczął się od wybuchu i nadal się rozszerza. Einstein, choć niechętnie, uznał racje kolegów po fachu i zrezygnował z idei wszechświata statycznego. Przyznał też, że jego wspaniały twór – stała kosmologiczna – jest jego największą pomyłką. Jednak ostatnio naukowcy dochodzą do wniosku, że aby wszechświat w ogóle istniał, musi gdzieś być ukryta kolosalna ilość energii. Stała kosmologiczna, czyli ujemna energia pustej przestrzeni, wróciła do łask. Oznacza to, że w każdym centymetrze sześciennym przestrzeni wiruje ogromna ilość dziwnej energii – niewidzialnej, nie dającej się zbadać przyrządami naukowymi, ale jednak realnej, gdyż bez niej nic by nie istniało… Czyż nie to samo twierdzi Szypow?


Opublikowano

Soul Body Fusion®

Co to jest Soul Body Fusion® ?


Soul Body Fusion® jest techniką, służącą uzdrawianiu i osiąganiu pełni człowieczeństwa. Jej autorka Jonette Crowley jest uznaną na świecie nauczycielką duchową, założycielką Center for Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości), organizacji, dedykowanej duchowej transformacji. Jonette jest badaczką i odkrywczynią na płaszczyznach wewnętrznych oraz aktywnie podróżuje po świecie, zdobywając coraz to nowsze doświadczenia. Jest współczesną mistyczką, obdarzoną zdolnościami jasnosłyszenia i uzdrawiania oraz wyjątkową możliwością otrzymywania energii, która umożliwia doznawanie ludziom ich własnej, wewnętrznej prawdy.

Każdy z nas jest połączony ze swoją duszą, jednak z powodu smutku, wstrząsów, traum, rozczarowań i cierpienia w życiu, połączenie to słabnie. Tracimy bezpośredni kontakt z naszą energią duchową, z naszym Potencjałem i coraz ciężej jest odnaleźć równowagę.
Także szalony tryb życia, pęd i pośpiech mogą osłabiać połączenie ze wspaniałą energią, pochodzącą prosto z naszego źródła. A przecież każdy z nas, szczególnie żyjąc szybko, chciałby czuć swoją siłę i z niej korzystać.
Warto jednak pamiętać, że SBF jest metodą nie tylko dla osób, które czują, że utraciły połączenie ze sobą.
To niezwykłe narzędzie, pozwala nam doświadczać powrotu do równowagi na każdym poziomie:

Fizycznym
Emocjonalnym
Mentalnym
Dychowym

To wspaniały sposób dla osób mocno zanurzonych w duchowości, aby poczuć harmonię i nawiązać bezpośredni kontakt z Duszą i Przewodnictwem.


Opublikowano

Huna

Co to jest Huna ?


Huna jest starożytnym systemem nauki i wiedzy, który powstał i rozwijał się na Wyspach Hawajskich. Stworzona przez polinezyjskich Kahunów – kapłanów i uzdrowicieli.
Niestety nie istnieją żadne dane klasyfikujące czas narodzenia się Huny. Jej stworzenie przypisywane jest Polinezyjczykom, jednak nie towarzyszą temu konkretne daty. Pomimo tego, że już dużo czasu upłynęło od momentu skrystalizowania się tej filozofii, jej wszystkie założenia nadają się do zastosowania we współczesnej praktyce. Na tym polega podstawowe bogactwo i wartość Huny.

Siedem zasad Huny przedstawia się następująco :

Huna w języku hawajskim oznacza tajemnicę. Chodzi tu nie o sekret, ale wiedzę tajemną. Kahunowie byli specjalistami u dawnych Hawajczyków, ekspertami od religii, zdrowia, rzemiosł, nauki, psychologii i różnorodnych praktyk magicznych. Zajmowali się zarówno sferą ducha, jak i materii.

1IKEŚwiat jest taki, jaki myślisz, że jest – pierwsza i podstawowa zasada mówi o tym, że dzięki zmianie w naszym myśleniu, możemy zmienić świat.
2KALA Nie ma żadnych ograniczeń – ta zasada odnosi się do równości wszystkich ludzi i umysłów. Nie ma podziałów, nie ma żadnych granic.
3MAKIAEnergia podąża za uwagą – energia przepływa tam, gdzie ją kierujemy, czyli na to, na co w danej chwili zwracamy swoją uwagę.
4MANAWATeraz jest moment Mocy – nie ma przyszłości, ani przeszłości. Życie tu i teraz, bez skupiania się na tym co było, ani co będzie.
5ALOHAMiłość jest po to, by przynosiła szczęście – miłość nas napędza, daje radość i jest najpotężniejszym uczuciem, dlatego trzeba je doceniać i pielęgnować. 
6MANACała moc pochodzi z naszego wnętrza – ta zasada uczy, że trzeba przede wszystkim być w zgodzie z samym sobą i ufać swoim odczuciom.
7PONOSkuteczność jest miarą prawdy – jeśli coś działa, to znaczy, że jest dobre, dlatego warto to robić to w dalszym ciągu.

Opublikowano

Reiki

Co to jest Reiki ?


Twórcą reiki, czyli systemu – metody uzdrawiania za pomocą przekazywanej energii, jest Japończyk Mikao Usui (1865-1926), filozof i myśliciel, który już w dzieciństwie został odesłany do buddyjskiego klasztoru, co jednak nie przeszkodziło mu w zdobyciu wyższego wykształcenia, także doktoratu z literatury. Usuiemu nieobce były takie dziedziny wiedzy jak zachodnia medycyna, filozofia czy teologia.

Słowo Reiki wywodzi się z języka chińskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „duchowy wpływ”. Współcześnie kojarzone jest z metodą uzdrawiania, której twórcą jest japoński mistrz, Mikao Usui, doktor i założyciel Usui-reiki-ryōhō (systemu uzdrawiania duchowego). W języku japońskim słowo „rei” oznacza „ducha lub duszę”, zaś „ki” może symbolizować zarówno duszę, jak i uczucia, umysł, energię oraz nastrój. Jest też określeniem energii życiowej, która przenika Wszechświat i która jest wykorzystywana do uzdrawiania

Legenda głosi, że pewnego dnia w 1914 r. udał się na górę Kurama, gdzie po 21 dniach medytacji i postu doznał objawienia.Tak powstał system reiki.

Reiki jest sztuką wykorzystywania energii Wszechświata w oparciu o pięć zasad, które swoim następcom przekazał Mikao Usui i które nadal są aktualne.

Chociaż dziś się nie martw.
Chociaż dziś się nie złość.
Chociaż dziś bądź wdzięczny
Chociaż dziś pracuj uczciwie.
Chociaż dziś bądź miły dla innych.

Według Usui Reiki to energia, która przenika wszystko i wszystkich. Każdy z nas ulega jej wpływowi, ale nie każdy z nas potrafi czerpać z niej tak, by posługiwać się nią do poprawienia jakości swojego życia i życia innych. Reiki służy bowiem do uzdrawiania siebie i innych, do uzdrawiania swojego życia i życia innych ludzi.