Wielki Podróżniku

Witam Cię na mojej stronie

E = mc² – R

E – Skuteczność
m – Motywacja
c² – Zaufanie
R – Opór

Generatory Wolnej Energii