Opublikowano

Orgon

Orgon kwiatek zycia

Co to jest Orgon ?


Orgon został wykryty przez doktora psycho-analityka Wilhelma Reicha w roku 1933 podczas jego pracy nad mierzalnymi zjawiskami elektrycznymi na powierzchni skóry.

Doszedł do wniosku, że Orgon jest subtelna energią, która jest wszechobecna, niewidzialna i którą można okreslić jako morze subtelnej energii eterycznej. Orgon zwykle występuje w wyższych stężeniach w żywej tkance. Jest obecny w każdym człowieku, zwierzęciu, roślinie czy minerale.

U ludzi jest to energia odnosząca się do Miłości (najwyższa wibracja) na poziomie duchowym, ale także do energii seksualnej i reprodukcyjnej na poziomie fizycznym.

Nazywana również energią życiową, oddziałuje ze środowiskiem fizycznym, wpływając w różnym stopniu na właściwości magnetyczne, optyczne, termiczne, elektryczne, metaboliczne i chemiczne.

Pod względem właściwości, na podstawie obserwacji uważa się, że orgon jest spolaryzowany, bezmasowy, pod wpływem żywych organizmów, zdolny do przenikania i przemieszczania się wzdłuż wszystkich znanych materiałów z różnymi prędkościami i w ciągłym ruchu. Orgon płynie w kierunku pól magnetycznych, porusza się prostopadle do pól elektrycznych, porusza się stosunkowo wolno (50 metrów w 20 sekund), ma tendencję do wznoszenia się w górę, promieniuje na dużą odległość, podlega prawom optycznym, jest obecny wszędzie w różnych stężeniach, ma wpływ w pogodzie, podróżuje wydajniej z mniejszym oporem w wodzie i glebie niż w powietrzu.

Właściwości :

1Każdy materiał oddziałuje na orgon, przyciągając go i pochłaniając lub odpychając go lub odbijając.
2Może magnetyzować przewodniki ferromagnetyczne bez namagnesowania orgonu
3Może również nadawać izolatorom ładunek elektrostatyczny bez tego, że orgon nie jest elektrostatyczny.
4Reaguje na obecność materiału radioaktywnego lub na zbyt silny elektromagnetyzm poważnymi zakłóceniami w sposób bardzo podobny do podrażnionej protoplazmy.
5Jest pobudliwy, ściśliwy, obdarzony siłą rozszerzania się i kurczenia. Orgon utrzymuje mechaniczne napięcie w danym środowisku lub w danej substancji, które zmienia się w czasie, zwykle w sposób cykliczny.
6Jest medium, które przekazywałoby emocje i percepcję, poprzez które jestesmy połączeni z kosmosem i związani ze wszystkim, co żyje.
7Jest Orgon dodatni (mobilny i ruchliwy) i ujemny (obojętny i unieruchamiający), szkodliwy (Deadly ORgone lub DOR)
8Silne układy orgonotyczne, poprzez swoją koncentrację, maja tendencję do przyciągania i opróżniania ze swojej substancji orgonowej układów słabszych, to ta obserwacja, zdaniem Reicha, umożliwiłaby proces leczenia raka za pomocą akumulatorów.

Wilhelm Reich przez swoje prace stworzył generatory Orgonu dające możliwość wyleczenia raka za pomoca energii pozytywnej Orgonu.