Urządzenia

Nasza gamma produktów objemuje urządzenia do pomiarów i zmiany energii biopola człowieka.

Nasze Urządzenia zbudowane są z elementów zakupionych na terenie całego Świata.

Zgodnie z art. 2 pkt. 38 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych opisywane urządzenia nie są urządzeniami medycznymi i pełnią funkcję nie medyczną, a jedynie badawczą. Jego stosowanie nie ma na celu zastąpienia innych konwencjonalnych metod leczenia. Zalecane jest zatem konsultowanie jego użycia ze swoim lekarzem, a wszelkie prawne konsekwencje zakupu i użycia urządzeń ponosi użytkownik na własne ryzyko.