Opublikowano

Emiter – Informacje uzupełniające

1.Co to jest Emiter

EMITER jest to urządzenie, które zostało wyprodukowane we Francji. Specyfikacja jego działania polega na emitowaniu pola elektrostatycznego w rezonansie z polem magnetycznym eteru, wzmacniając je i wyrównując. Emiter jest niezastąpionym osobistym pomocnikiem dla wszystkich ludzi, oraz osób zaangażowanych w praktyki duchowe. Zawsze jest przygotowywany personalnie pod daną osobę. Urządzenie w pełni synchronizowane z nami, pozwala szybko i bez wysiłku przywrócić wewnętrzną równowagę energetyczną. My jesteśmy jego operatorem i my nadajemy jemu Naszą Wolę. Dzięki Naszej intencji możemy podnieść się na wyższy poziom energii lub możemy Naszą energie zrównoważyć, zharmonizować, itd…

Emiter po przekazaniu dla dowolnej osoby jest w pełni synchronizowany z nią. Pomimo że jest to urządzenie bardzo osobiste, nie ma przeciwskazań ( z małymi wyjątkami ), aby inne osoby mogły go trzymać, dotykać lub sprawdzać. Wszystko zależy od osoby która jest jego właścicielem zwana dalej (operatorem).

Przeciwwskazania dla osób

– osób z negatywnym nastawienie do życia, do osób, do wszystkiego co ich otacza,

– osób które nigdy nie poddawały się procesom oczyszczania

– osób z rozrusznikiem serca

– kobiety w ciąży,

2. Budowa Emitera

  Emiter został wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów zakupionych na obszarze całego Świata. Emiter został wykonany ręcznie z niezwykłą starannością, dlatego może posiadać mikroskopijne ślady obróbek ręcznych. Nie wpływa to w jakikolwiek sposób na jego działanie. Aby zwiększyć przewodzenie rurka miedziana fi 19/17 mm została poddana oczyszczaniu i galwanizowaniu na gorąco. W proces galwanizacji wchodzą: wytrawienie materiału, srebrzenie i złocenie. Podobny proces technologiczny dotyczy zaślepek. Dostępny jest w 2 długościach. Mini o długości 117 mm, drugi Standard o długości 189 mm. ( Uwaga bardzo silne urządzenia)

3. Działanie w polu energetycznym człowieka

  Budowa wewnętrzna i ułożenie materiałów w odpowiednich sekwencjach przypomina ułożenie pierścieni na całej długości urządzenia. Energia pierścieni wiruje w odpowiednich cyklach i prędkościach do osoby która go trzyma w dłoniach. Natychmiast synchronizuje się z daną osobą i jej biopolem. Następnie po podłączeniu i synchronizacji następuje energetyczne wirowanie pierścieni i podciąganie pola energetycznego człowieka w górę. Połączenie człowieka w jednym z tych urządzeń (EMITERA), oddziaływujących na siebie nawzajem, ma potężny wpływ na prawie wszystkie punkty biologiczne zlokalizowane na ciele, stymulując je potencjałem, który generowany jest w urządzeniu w kontakcie z ludzkim ciałem.

4. Wersje – Skład Emitera

Wersja I – energia subtelna, delikatna, oddziaływująca na aurę człowieka

Wersja II – energia dynamiczna, uziemiająca, nadająca przyspieszenia różnych procesów na różnych poziomach

Wersja III – energia dynamiczna dedykowana dla osób zaangażowanych w praktyki duchowe, pracujących z innymi osobami, nadająca przyspieszenia różnych procesów na różnych poziomach,

Dostępne są również EMITERY Wersje Mini dla dzieci (powyżej 12 roku) i młodzieży,

– kulki kryształu górskiego

– kulki turmalinu czarnego

– kulki karneolu czerwonego

– kulki Hematytu magnetycznego

– Podkładki ze stali nierdzewnej o specjalnych właściwościach fizykochemicznych

Wszystkie materiały do budowy emitera zostały oczyszczone i poddane sezonowaniu w bardzo wysokim polu energetycznym przez określony czas.

Moment składania emitera również odbywa się w środowisku wysoko energetycznym.

5. Pierwsze uruchomienie

 Emiter podczas pierwszego uruchomienia i kontaktu z użytkownikiem posiada 2 fazy.

– Pierwsza faza jest to polaczenie i synchronizacja z użytkownikiem ( start). Kiedy użytkownik poczuje fizycznie Emiter, przechodzi do drugiej fazy (działanie).

6. Zalecenia stosowania:

  Emiter należy trzymać jednocześnie prawą i lewą ręką. Na Emiterze jest punkt określony złotym podziałem długości. Przyjmijmy że jest to podział rurki na 1/3 i 2/3 długości. Prawą ręką trzymasz rurkę w tej części, która ma krótszą odległość punktu do końca rurki ( 1/3 długości). Lewą ręką trzymasz rurkę po przeciwnej stronie czyli tej, która ma dłuższą odległość punktu do końca rurki

( 2/3 długości). Urządzenie ustawiamy na punktach energetycznych dłoni. Nic się nie dzieje przy odwróconej biegunowości. Jednak najlepsze efekty są przy prawidłowym trzymaniu EMITERA.  Trzymamy z łatwością i lekkością, bez większego wysiłku w rozluźnieniu. Zamykamy oczy.

Powoli spowalniamy oddech, nabierając powietrze ustami i wypuszczamy ustami, lekko, delikatnie, naturalnie. TERAZ, znajdujemy się u siebie w Naszej podświadomości (Naszym wnętrzu) i tam USTANAWIAMY że:

„ Ustanawiam, że łącze się z moim wewnętrznym, przepięknym, doskonałym Pierwszym Źródłem, jedyną najwyżej wibrującą energią we Wszechświecie, energią Światła i Miłości. „

 Skupiamy swoja uwagę na odczuciach w ciele. Niektóre osoby, ze względu na swoją budowę, mogą nie odczuwać od razu żadnych wrażeń podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, jednak to jest kwestia krótkiego czasu. Generalnie odczucie jest natychmiastowe. Efektywne działanie urządzenia można kontrolować poprzez odczuwanie mrowienia, ciepła w różnych częściach ciała a nawet ciepła w dłoniach stykających się z nim (występowanie kontaktowego potencjału elektrycznego) .Czas stosowania Emitera można wybrać w zależności od wewnętrznego samopoczucia i może się on wahać się od kilku minut do kilku godzin.

emiter-punkt-energii

7. Zalecenia użytkowe,

– Emiter jest urządzeniem nie wymagającym oczyszczania

– Emiter jest urządzenie w pełni współpracującym z Naszą Wolą

– zakres temperatur użytkowania -40° do + 100°

– nie przekraczać zakresu temp.

– zalecane wystawiać na promienie słoneczne ( 15 min ) może być dłużej, przestrzegając zakres temperatur

– Gwarancja na działanie dożywotnia

8. Wyniki

  EMITER w przypadku jego stosowania zwiększa wydolność i poprawia ogólne samopoczucie, łagodzi zmęczenie. Zwiększa się również odporność organizmu na infekcje (tylko przy ciągłym używaniu urządzenia) w okresie chorób masowych (pobudzenie i wzrost odporności ogólnej). Urządzenie szybko łagodzi stres, odpręża, wspomaga zdrowy sen, jest dobrym, nie lękowym antydepresantem (nawet przy jednorazowym użyciu). W przypadku silnego zmęczenia przywraca siły, znacząco poprawia nastrój, pobudza aktywność mózgu, usprawnia intuicyjne myślenie.

9. Opis Emitera – obliczenia

  Emiter został wykonany w złotej proporcji, boskiej proporcji wymiaru wewnętrznego, ponieważ najważniejszą rzeczą jest to wszystko co będzie się znajdować wewnątrz. Również z uwzględnieniem złotego czy Boskiego podziału

Przy okazji opowiadania o złotej liczbie warto wspomnieć również o ciągu Fibonacciego, który to określił żyjący na przełomie XII i XIII wieku, włoski matematyk Leonardo Fibonacci. Ten ciąg liczbowy tworzymy zaczynając od dwóch jedynek, po czym każda następna liczba w ciągu jest sumą dwóch poprzednich.

Ciąg Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Co ten ciąg ma wspólnego ze złotą liczbą?

Otóż dzieląc dowolną liczbę ciągu Fibonacciego przez liczbę ją poprzedzającą otrzymamy wynik oscylujący wokół 1,618.. czyli złotej liczby jako Φ – (fi).  Im wyższe wyrazy ciągu dzielimy przez siebie, tym dokładniejsze przybliżenie liczby Φ otrzymujemy.

Np.:

55 : 34 = 1,617…

89 : 55 = 1,618…

Bazując na złotej proporcji, ale także na ciągu Fibonacciego możemy utworzyć:

ZŁOTY PROSTOKĄT, ( tak jak rurka emitera) czyli taki prostokąt, którego boki wewnętrzne pozostają do siebie w złotej proporcji,

a+ba=ab≡φ.

Stosunek, o którym mowa w definicji, nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ (czyt. „fi”). Jej wartość wynosi: φ = 1,6180339887

10. UWAGA !!!

  SZANOWNI KOCHANI UZYTKOWNICY. Jeżeli kiedykolwiek i gdziekolwiek postanowicie, że urządzenie nie jest Wam już potrzebne, NIE WYRZUCAJCIE GO, bardzo Was proszę o przesłanie go z powrotem do jego twórcy ( do mnie) na mój koszt.

„ Zgodnie z art. 2 pkt. 38 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych opisywane urządzenie EMITER nie jest urządzeniem medycznym i pełni funkcję nie medyczną, a jedynie badawczą. Jego stosowanie nie ma na celu zastąpienia innych konwencjonalnych metod leczenia. Zalecane jest zatem konsultowanie jego użycia ze swoim lekarzem, a wszelkie prawne konsekwencje użycia urządzenia ponosi użytkownik na własne ryzyko”.

Dziękuję i jestem wdzięczny za wsparcie moich projektów i nowych technologii dla ludzkości J

Niechaj służy dla Największego Dobra Wszystkiego i Wszystkich we Wszechświecie !!!

Dobra Moc z Wami, Tomasz :)))

www.energia-orgonu.com