Generator Torsyjny

760,00 

Generator pól torsyjnych (TG) – energia wirującą, fizycznie odczuwalna, może generować promieniowanie o charakterze nieelektromagnetycznym. Generator jest to urządzenie służące do przenoszenia informacji z jednego obiektu na drugi. Jak również bezpośredni fizyczny kontakt z urządzeniem powoduje zaciśnięcie aury.  Dzięki temu mamy dostęp do niskowibracyjnych programów lub materii, które Nas blokują, które nie są Nami i które nie należą do Naszej Doskonałej Istoty.

Opis

Generator pól  torsyjnych (TG) – jest to urządzenie które zostało wyprodukowane w Rosji. Specyfikacja jego działania polega na generowaniu pól torsyjnych. Generator (TG) pracuje z operatorem zgodnie ze scenariuszem przyszłych zdarzeń, korygując je, zwiększając bezpieczeństwo życia ludzkiego. Spełnianie marzeń i pragnień staje się możliwe. Człowiek uczy się panować nad własnym losem, wybierać w przyszłości te scenariusze, które są dla niego korzystniejsze. Nazywa się to komfortem życia. Osoby korzystające z tego urządzenia piszą o radykalnej zmianie w swoim życiu. Urządzenie przeznaczone jest dla osób z wyraźnymi zdolnościami parapsychologicznymi, rozwiniętych duchowo. Podczas swojej pracy może generować promieniowanie o charakterze nieelektromagnetycznym, zawierające dwa składniki: niskoenergetyczny strumień spinowy oraz bezenergetyczny składnik informacyjny. Odległość, na jaką działa niskoenergetyczny strumień spinowy, jest ograniczony od 1-20 m,w zależności od zewnętrznych warunków użytkowania.

Sygnał może mieć bardzo silny wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Urządzenie powinno być używane z najwyższą ostrożnością!

Przeciwwskazania dla osób:

– osób z negatywnym nastawienie do życia, do osób, do wszystkiego co ich otacza,

– osoby chore emocjonalnie

– osób które nigdy nie poddawały się procesom oczyszczania

– osób z rozrusznikiem serca

– kobiety w ciąży,

– dzieci